Interregprosjektet StarCap skal sette ambisiøse oppstartsbedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold i stand til å tiltrekke seg risikokapital. Prosjektet skal koble potensielle investorer og venturefonder mot bedrifter i inkubator- og akseleratorprogrammene i Trollhättan og Fredrikstad. Sammen skal vi utvikle en felles agil arbeidsprosess hvor gründerteam raskt utvikler en idé til et foretak som kan tiltrekke seg nødvendig risikokapital for videre utvikling og markedsadgang.

The Interreg project StarCap will enable ambitious startup companies from the border region Fyrbodal – Ostfold to attract venture capital. StarCap sets out to connect potential investor environments with startups embedded in the incubator and accelerator programs in Trollhattan and Fredrikstad. Together, the project partners develop a common agile process in which startup teams evolve from idea to a sustainable business model that will attract venture capital to enable further growth.

[addtoany]