Fra venster: Ingar Guttormsen (tidl. styreleder i Blender), Kjetil Haugbro (daglig leder i Blender), Arild Bjørn Hansen (adm.dir. Sparebank1 Østfold Akershus) og Just Erik Næss (daglig leder i Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus)

 

Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus er en viktig samarbeidspartner for Blender, og er opptatt av å stimulere til innovasjon og nyskaping. Sammen med Sparebank1 Østfold Akershus bidrar de med hele 800 000 kr over en treårsperiode til faglig oppfølging av våre oppstartsbedrifter. Daglig leder Just Erik Næss og styreleder Erling Harald Nord-Varhaug fikk nylig en innføring i virksomheten til 5 av deltakerne i akseleratorprogrammet. Vi ser fram til videre samarbeid med Sparebank1 Stiftelsen og Sparebank1 Østfold Akershus