Akseleratorbedriften Brono har nå inngått en distribusjonsavtale med Light + Byte i Sveits. Dette er en av Europas største distributører av fotoutstyr. Brono har utviklet en helt ny løsning for lyssetting ved hjelp av bevegelige speil, til bruk i foto og film. Selskapet var det første som gjennomførte Blenders akseleratorprogram, og har siden hentet inn kapital til videre vekst og utvikling, og opplever nå stadig større etterspørsel.