Efter att ha klarat alla steg i processen gör bolagen Trilo och Ellwee en positiv exit från Innovatums inkubator. Med luft under vingarna kan de nu fortsätta att skala upp sina verksamheter. Här bjuder bolagen på sina bästa tips och erfarenheter till nya start up-företag.

Ellwee: ”Hitta en stark investerare tidigt”

Ellwee drivs av Mathias Lindmark och Viggo Hansson och tillverkar el-drivna multifordon på fyra hjul som primärt används av golfare. Mathias och Viggo är från Stockholm men insåg snabbt att ska man utveckla ett fordon i Sverige, då ska det utvecklas i Västsverige och Trollhättan. Redan i idéstadiet valde de därför att flytta företaget och sig själva till Trollhättan för att vara närmare kompetens, kapital och samarbetspartners i regionen.

Nuläge: Ellwee har fått in över 100 beställningar som de nu ska leverera, de har avtal med distributörer som säljer deras fordon samt har i nästa vecka möte med ett jättebolag i USA som vill sälja deras fordon.

– Vi hade aldrig varit där vi är nu om det inte varit för inkubatorn, vi har alltid fått den hjälpen vi velat ha och vi har bara ringt när vi velat få ha något mer, säger Mathias Lindmark om tiden på inkubatorn.

Viggos och Mathias råd för att lyckas:

  • Jaga inte för mycket pengar utan se till att få in en stark investerare tidigt
  • Våga be om hjälp
  • Alliera dig med många bra samarbetspartners och hitta folk som är bra på det du inte är bra på!

Trilo: ”Fokusera på det du tror på”

Trilo drivs av Linus Lundberg och företaget grundades av Linus själv, Erik Kylén och Andreas Rehnberg. Grundarna möttes på inkubatorn där de vara aktiva i och drev andra bolag. När tycke uppstod så enade de sina starkaste sidor och skapade Trilo spelling och Trilo stavar, pedagogiska läs- och skrivappar för barn från 4 år. Tidigt i sin resa vann de pengar från Post- och Telestyrelsen för att utveckla ActiveQuiz, en aktivitetsbaserad digital tipspromenad.

Nuläge: Trilo har nyligen tagit in investering för att ta produkterna till nästa nivå, fokus ligger på ActiveQuiz som ska skalas och hitta affärsmodellen för produkterna i USA.

– Vi har haft flera olika coacher, vilket stärkt oss, men framförallt har vi fått hjälp i att sätta strukturen och hur vi ska arbeta och kombinera våra två olika affärsområden, säger Linus Lundberg.

Linus råd för att lyckas:

  • Det är bra att få in många åsikter, men våga sen ta beslut och fokusera på det du tror på