opencup1-1024x683
« 1 av 19 »

Double Cup är en organisation som arbetar med att skapa integration och nätverkande genom personliga och enkla möten på arbetsplatser. Det sker vid en förutsättningslös fika mellan Framtidsguide (person från företag/organisation) och Kandidat (nyanländ i etableringsfasen eller asylsökande).

StarCap-projektet anordnade tillsammans med Double Cup ett evenemang som vi kallade Open Cup med inriktning på IT. Double Cup bjöd in åtta kandidater som hade IT bakgrund ur sitt nätverk, vi tog även hjälp av arbetsförmedlingen och bjöd in ytterligare sex nyanlända kandidater med IT bakgrund. Projektet bjöd in sex företag från inkubatorn. Totalt deltog fem kvinnor och 15 män vid träffen.

Träffen inleddes med att alla kandidater berättade vilka de var, vad de hade för erfarenhet och vad de var intresserade av. Därefter berättade företagen om sin affärsidé och gav en beskrivning av vilka de var och vad de behövde stöd med. Presentationerna följdes av ett fritt mingel där företagen och kandidaterna diskuterade fritt och öppet, följt av ett mer uppstyrd mingel där alla kandidater fick möjlighet att prata med alla företag.
Diskussionerna kretsade kring vilka erfarenheter som kandidaterna hade som skulle kunna passa in för praktik och/eller anställning hos bolagen.

Efter träffen sammanställde alla kandidater en lista över vilka företag de var intresserade av att prata mer med. Arbetsförmedlingen tog tillsammans med Innovatum ansvar för att matcha kandidaterna med företagen för fortsatta möten. Resultatet av träffen var att fem företag fick nya möten med minst en av kandidaterna och 2 av dessa företag kunde sedan erbjuda totalt tre kandidater en språkpraktik.