StarCap är ett projekt som genomförs i gränsregionen Fyrbodal-Østfold. Vi som genomför projektet kommer från Innovatum i Trollhättan og Blender Collective i Fredrikstad. Genom Blender Collectives nylige hovedlokalisering hos Fredrikstad InnovasjonsparkHydrogenfabrikken och Innovatums lokalisering i Trollhättan, finns en plattform for å utvikle grenseoverskridende metoder for å øke innovasjonskraft, etableringsevne, og overlevelsesevne hos kreative næringer – og å koble disse mot relevante investormiljøer.

Innovatum som är projektägare på svensk sida erbjuder en neutral utvecklingsplattform där såväl näringsliv, akademi och samhälle kan samverka. Vi arbetar aktivt med att skapa internationella affärsmöjligheter, allt för att skapa tillväxtmöjligheter för Fyrbodal. Vi deltar i ett flertal projekt, på både regional, interregional och EU-nivå.

Fredrikstad kommune som står som prosjekteier på norsk side, har også gjennom lang tid vært aktiv partner i mange av desamme prosjektene og dessuten i en rekke andre EU-finansierte utviklingsprosjekter innen kreativ næring, kultur, turisme og attraksjonsutvikling.

Blender Collective er et nettverk for kreative næringer og andre nyskapende bedrifter. Vi vi er en videreføring av næringsklyngen Arena Magica og kombinerer klyngeutvikling med samlokalisering, eller coworking. Gjennom samarbeid med utdanningsaktører og forskningsmiljøer hjelper vi medlemmene med utvikling og gjennomføring av innovasjons- og forskningsprosjekter. Medlemmene våre er er opptatt av samarbeid, deling og vekst. Vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må.

Innovatums inkubator består av en hel våning med kreativa företag, från de som är gamla i gamet med många satsningar bakom sig till dem som driver företag för första gången. Det är företag inom webb, app, design, musik, film, energi- och miljöteknik, produktionsteknik och media. Allt i en salig men härlig blandning. För att erbjuda företagen en trygg start finns ett gäng erfarna affärscoacher till deras förfogande.

Projektet är finansierat av Innovatum, Fredrikstad kommune, Fredrikstad Innovasjonspark, Østfolds fylkeskommune,  Västra Götalandsregionen och Interreg Sverige-Norge-programmet.

Hela projektet är inriktat på att stödja entreprenörskap och företagande, kombinerat med kapital, kunskap och innovation för att på så sätt skapa företag, som enskilt eller tillsammans är konkurrenskraftiga och framgångsrika på en global marknad.

Projektet innehåller följande huvudaktiviteter:

  • Utveckla en ny och unik gränsöverskridande process för start-ups, bestående av nya metoder för att skapa långsiktigt hållbara företag som verkar på en global marknad. Processen skall vara generisk, och ha särskilt fokus på att tillfredsställa de behov som finns såväl hos privata som offentliga investerare. Denna process skall nyttjas på bägge sidor av gränsen, såväl av Blender Collective som av Innovatum.
  • Utveckla metoder för att underlätta rekrytering av lovande entreprenörer.
  • Kartlägga vilka potentiella investerare i Sverige och Norge som kan knytas till uppstartsmiljöer i Fyrbodal/Østfold både gällande offentligt och privat kapital.
  • Undersöka hur man kommunicerar bäst med dessa investerare, och vilka krav de ställer på de företag som kan vara aktuella för investeringar

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta någon av oss som jobbar med StarCap.

[addtoany]